Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 22.357
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

nVidia Omega Drivers nVidia Omega Drivers 1.169 Card đồ họa

nVidia Omega Drivers
 • Phát hành: NVIDIA
 • nVidia Omega Drivers hỗ trợ GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, và 400-series desktop GPUs cũng như ION desktop GPUs
 • windows Version: 1.169.25
 • Dung lượng: 32,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 7
 • Tìm thêm: NVIDIA Omega card màn hình
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.916

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755 Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755
 • Phát hành: Nvidia
 • Thêm hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với Quadro FX 4600, và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ đối với máy chủ 64-bit X trên Solaris x64
 • windows
 • Dung lượng: 14,9 MB
 • Yêu cầu: Solaris x64/x86
 • Tìm thêm: Nvidia GeForce 2 Nvidia GeForce 3 Nvidia GeForce 4
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.901

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.622

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.819

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware xp64 174.16 WHQL
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.460
Xem thêm Card đồ hoạ