Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 22.544
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

nVidia Detonator 50.06 for Win2k/xp 64bit nVidia Detonator 50.06 for Win2k/xp 64bit

nVidia Detonator 50.06 for Win2k/xp 64bit
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.579

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL
 • Đánh giá: 110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.168

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1 ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1
 • Phát hành: ATI
 • Hỗ trợ card đồ họa ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700...
 • windows
 • Dung lượng: 19,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: ATI Mobility Radeon 9000
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.837

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755 Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755
 • Phát hành: Nvidia
 • Thêm hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với Quadro FX 4600, và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ đối với máy chủ 64-bit X trên Solaris x64
 • windows
 • Dung lượng: 14,9 MB
 • Yêu cầu: Solaris x64/x86
 • Tìm thêm: Nvidia GeForce 2 Nvidia GeForce 3 Nvidia GeForce 4
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.901

NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL

NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.419
Xem thêm Card đồ hoạ