Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 21.092
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89 GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho GeForce 6200 với TurboCache™, NVIDIA PureVideo™, và NVIDIA SLI™ Hỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 1.5
 • Windows
 • Dung lượng: 19,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/2000
 • Tìm thêm: GeForce 256 driver card đồ họa
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.002

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
 • Windows
 • Dung lượng: 10,7 MB
 • Yêu cầu: Windows 9x/ME
 • Tìm thêm: GeForce 256 driver card đồ họa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.613

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84 GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84

GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
 • Windows
 • Dung lượng: 10,7 MB
 • Yêu cầu: Windows NT (SP6)
 • Tìm thêm: GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.354

GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184 GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184

GeForce 256 (FreeBSD Display Driver – x86) 1.0-7184
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.670

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.045

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v81.98 Windows 9x/ME
 • Phát hành: Nvidia
 • Hỗ trợ GeForce 6 series GPU Hỗ trợ Microsoft® DirectX® 9.0c và OpenGL® 2.0
 • Windows
 • Dung lượng: 19,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 9x/ME
 • Tìm thêm: Nvidia GeForce 2 Nvidia GeForce 3
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.940

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755 Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755

Nvidia GeForce 2/3/4 Series Solaris x64/x86 v1.0-9755
 • Phát hành: Nvidia
 • Thêm hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với Quadro FX 4600, và Quadro FX 5600 Thêm hỗ trợ đối với máy chủ 64-bit X trên Solaris x64
 • Windows
 • Dung lượng: 14,9 MB
 • Yêu cầu: Solaris x64/x86
 • Tìm thêm: Nvidia GeForce 2 Nvidia GeForce 3
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.899

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6) Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.542

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.812

Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista) Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista) Driver NVIDIA PureVideo™ HD

Nvidia GeForce FX 5200 Ultra (Vista)
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.093