Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 21.947
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go 156.55

NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go
 • Phát hành: NVIDIA
 • windows Version: 156.55
 • Dung lượng: 36,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
 • Tìm thêm: NVIDIA 32bit
 • Đánh giá: 141
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 156.218

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL

Nvidia GeForce 9600 GT Forceware Vista64 174.16 WHQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.559

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL
 • Phát hành: Nvidia
 • Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL
 • windows
 • Dung lượng: 50,9 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Nvidia nForce
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.923

Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL

Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL
 • Phát hành: Nvidia
 • Nvidia GeForce/ION Driver Release for Windows Vista/7 32-bit 263.09 WHQL
 • windows
 • Dung lượng: 96,3 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista/7 32 bit
 • Tìm thêm: Nvidia GeForce
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.290

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP

Nvidia GeForce 4 Series v93.71 WHQL Win Server/XP
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.818
Xem thêm Card đồ hoạ