Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 23.074
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về Intel 82865G Graphics Controller tại đây

Intel 82865G Graphics Controller Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Intel 82865G Graphics Controller
 • Phát hành: Intel
 • Intel 82865G Graphics Controller
 • windows Version: 14.17
 • Dung lượng: 5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
 • Tìm thêm: đồ họa driver intel
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.074

NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL

NVIDIA Detonator XP Driver for Windows 95/98/ME v41.09 WHQL
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.440

Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL

Nvidia nForce Driver for Windows XP 32-bit 15.23 WHQL
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.443

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL

Nvidia GeForce 2/3/4 Series v93.71 WHQL
 • Đánh giá: 110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.216

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver
 • Phát hành: Intel
 • Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver 14.32.4.4926
 • windows
 • Dung lượng: 17,3 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/2000
 • Tìm thêm: chipset driver chipset intel
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.221
Xem thêm Card đồ hoạ