Driver laptop Acer Aspire 4736 for Win 7 Pro (32-bit)

 • Đánh giá:
  (4★ | 74 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 6.318
 • Lượt tải: 2.555
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 7 Professional x32

Giới thiệu

Driver laptop Acer Aspire 4736 for Win 7 Pro (32-bit)

Driver cho laptop Acer Aspire 4736, bao gồm chipset, card âm thanh, card đồ họa, wireless... cho Windows 7 Professional x32

Thông tin thêm về Driver laptop Acer Aspire 4736 for Win 7 Pro (32-bit)

  Loại Hãng File Phiên bản Dung lượng Ngày
  Chipset Intel Chipset Driver (GM45) 9.1.1.1020 2.4 MB 2009/10/21
  Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5904 58.4 MB 2009/10/23
  Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (2045&2046) 6.2.1.500 57.7 MB 2009/10/22
  Camera Chicony Camera Driver 1.1.88.610 2.8 MB 2009/10/23
  Camera Suyin Camera Driver 5.2.5.3 3.3 MB 2009/10/23
  CardReader Jmicron Card Reader Driver (JMB385) 1.00.34.02 1.0 MB 2009/10/22
  CardReader Jmicron Card Reader Driver 1.00.29.01 973.3 KB 2009/09/29
  CardReader Realtek Card Reader Driver (RT5159) 6.1.7600.30104 7.2 MB 2009/10/22
  Fingerprint AuthenTec Fingerprint Driver 6.1.48 103.9 MB 2009/10/23
  Lan Atheros LAN Driver (AR8131) 1.0.0.10 4.5 MB 2009/10/23
  SATA Intel SATA Driver IMSM 8.9.0.1023 21.4 MB 2009/10/22
  TouchPad ALPS Touchpad Driver 7.x5.2002.1306 9.1 MB 2009/10/21
  TouchPad Synaptics Touchpad Driver 14.0.4.0 29.1 MB 2009/10/21
  VGA Intel VGA Driver For UMA 8.15.10.1892 49.8 MB 2009/10/23
  VGA NVIDIA VGA Driver 8.17.12.5903 232.7 MB 2010/08/20
  VGA NVIDIA VGA Driver For N10MGE1 187.66 197.5 MB 2009/10/23
  Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93) 8.0.0.238 21.1 MB 2009/10/23
  Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 5.60.48.35 20.5 MB 2010/04/30
  Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350) 12.4.1.11 4.8 MB 2009/10/21
  Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (CondorPeak) 12.5.0.59 7.1 MB 2009/10/23
  Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver 3.0.2.0 7.7 MB 2009/10/21

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.801

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5710Z cho Windows Vista...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5710Z Acer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 867

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP Driver cho Acer Aspire 5715 for XP

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5715 cho Windows XP...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5715 Acer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.625

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5715 cho Windows Vista...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5715 Acer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.212

Driver cho Acer Aspire 7720 Driver cho Acer Aspire 7720

Driver cho Acer Aspire 7720
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 7720 cho Windows XP/Vista/Vista x64...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Acer Aspire 7720 Acer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.523
Xem thêm Máy tính xách tay