Driver laptop Acer Aspire 5738PZG for Windows 7

 • Đánh giá:
  (4★ | 9 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 2.033
 • Lượt tải: 802
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 7 Professional x32

Giới thiệu

Driver laptop Acer Aspire 5738PZG for Windows 7

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 5738PZG ...

Thông tin thêm về Driver laptop Acer Aspire 5738PZG for Windows 7

Loại Hãng File Phiên bản Dung lượng Ngày
Chipset Intel Chipset Driver 8.15.10.1808 25.1 MB 2009/10/02
3G Huawei 3G Module Driver (EM770W) 2.0.3.827 13.0 MB 2009/10/21
3G Option 3G Module Driver GTM382 5.1.30.0 5.6 MB 2009/10/22
3G QUALCOMM 3G Module Driver Gobi1000 1.0.21 218.8 MB 2009/10/23
Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5888 68.0 MB 2009/09/29
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.2.1.800 57.4 MB 2010/03/12
CardReader Realtek Card Reader Driver 6.1.7100.30093 7.2 MB 2009/10/22
Fingerprint AuthenTec Fingerprint Driver 6.2.56 108.8 MB 2009/10/01
Lan Broadcom LAN Driver 12.2.1.1 67.4 MB 2009/12/10
Modem Agere Modem Driver 2.1.94 692.1 KB 2009/10/05
Modem Conexant Modem Driver 7.80.4.55 5.2 MB 2009/10/21
Modem Foxconn Modem Driver 2.1.94 1.4 MB 2009/10/01
Modem LSI Modem Driver 2.2.97.0 1.5 MB 2009/10/21

Others

NVIDIA Other Drivers PhysX SystemSoftware 9.09.0428 37.2 MB 2009/10/21
SATA Intel SATA Driver AHCI 8.9.0.1023 21.4 MB 2009/10/22
TouchPad ALPS Touchpad Driver 7.5.2015.1103 8.4 MB 2009/10/21
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 13.2.2.0 28.2 MB 2009/10/21
VGA ATI VGA Driver 8.692.1.0 232.6 MB 2010/10/19
VGA Intel VGA Driver 8.15.10.1892 24.5 MB 2010/10/19
VGA NVIDIA VGA Driver 8.16.11.8766 89.6 MB 2010/10/19
WiMax Intel WiMax Driver 5.1.29.5 27.9 MB 2009/10/01
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (HB93-HB95) 8.0.0.225 5.5 MB 2010/03/12
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 5.100.57.13 23.9 MB 2010/10/29
Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver 3.0.1.0 7.7 MB 2009/10/01
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350) 12.4.1.11 4.8 MB 2009/10/21
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (CondorPeak) 12.5.0.59 7.1 MB 2009/10/23
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 12.5.0.59 7.1 MB 2009/10/01
Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver 3.0.2.0 7.7 MB 2009/10/21

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.801

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5710Z cho Windows Vista...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5710Z Acer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 867

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP Driver cho Acer Aspire 5715 for XP

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5715 cho Windows XP...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows XP
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5715 Acer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.625

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 5715 cho Windows Vista...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Acer Aspire 5715 Acer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.212

Driver cho Acer Aspire 7720 Driver cho Acer Aspire 7720

Driver cho Acer Aspire 7720
 • Phát hành: Acer
 • Bộ Driver Acer Aspire 7720 cho Windows XP/Vista/Vista x64...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Vista x64
 • Tìm thêm: Acer Aspire 7720 Acer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.523
Xem thêm Máy tính xách tay