Freegate Phần mềm vượt qua tường lửa

 • Đánh giá: (108 Đánh giá )
 • Phát hành: DIT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 190.828
 • Lượt tải: 216.971
 • Ngày phát hành: 27/02/2012
 • Ngày cập nhật: 27/02/2012
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Giới thiệu

Chương trình này giúp người dùng Internet ở Trung Quốc truy cập nhanh và ổn định hơn. Nhiều người sử dụng nói Freegate là việc lướt web trên internet nhanh như local vậy. Nếu bạn lựa chọn ngôn ngữ nào đó mà không hiển thị được thì hãy tải xuống "dynamic link library (.dll)" từ Dynaweb, đặt nó vào thư mục của Freegate, sau đó khởi động lại chương trình.

Đây là một phần mềm ứng dụng và miễn phí dành cho cá nhân để vượt những tường lửa do nhà nước ở những quốc gia có kiểm duyệt internet, để ngăn chận quyền trao đổi, tiếp cận thông tin của công dân nước mình, không cho họ truy cập vào các trang web phản biện không mong muốn hoặc trao đổi với bên ngoài.

NetWorx Portable NetWorx Portable

NetWorx Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.161

AthTek NetWalk AthTek NetWalk 2.2 Phần mềm hỗ trợ quản trị mạng hiệu quả

AthTek NetWalk
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Virtual Earth 3D Virtual Earth 3D

Virtual Earth 3D
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.901

10-Strike Connection Monitor 10-Strike Connection Monitor Phần mềm điều khiển truy cập mạng chia sẻ

10-Strike Connection Monitor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 449

Network File Search Pro Network File Search Pro Tìm tập tin trên Network Shares và FTP Servers

Network File Search Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 327

IE HTTP Analyzer 5.0 IE HTTP Analyzer 5.0

IE HTTP Analyzer 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.621

Network Inventory Advisor Network Inventory Advisor 4.0 Phần mềm giám sát và quản lý mạng

Network Inventory Advisor
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Simple Port Forwarding Simple Port Forwarding 3.8 Tự động mở port cho modem

Simple Port Forwarding
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.779

eYeMan eYeMan

eYeMan
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.022

IPHost Network Monitor IPHost Network Monitor

IPHost Network Monitor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 608
Xem thêm Phần mềm mạng