N3 JLPT for iOS 1.0 Phần mềm học tiếng Nhật

 • Đánh giá: (22 Đánh giá )
 • Phát hành: VNext software jsc
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt tải: 2.169
 • Ngày phát hành: 12/08/2013
 • Ngày cập nhật: 21/08/2013
 • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng Ngữ pháp N3 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng Nhật N3, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu trong ứng dụng một cách nhanh chóng. Để vượt qua N3 bạn phải nhớ được 650 chữ Hán, gần 3.750 từ mới và 18 công thức ngữ pháp.

Ngữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOS

Tính năng chính của N3 JLPT:

 • Thiết lập chế độ học 10 giây/từ
 • Hỗ trợ chế độ từ vựng có giải nghĩa tiếng Anh
 • Hỗ trợ bạn nhớ cách đọc chữ Hán trong Hiragana.
 • Cấu trúc ngữ pháp dễ hiểu đi kèm các vi dụ minh họa

Song ngữ Anh - Nhật for iOS Song ngữ Anh - Nhật for iOS 1.0 Ứng dụng học song ngữ Anh - Nhật

Song ngữ Anh - Nhật for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Notebook for School Lite for iOS Notebook for School Lite for iOS 1.0 Quản lý ghi chú học tập trên iPhone/iPad

Notebook for School Lite for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

myHomework Student Planner for iOS myHomework Student Planner for iOS 4.1 Lập kế hoạch học tập toàn trên iPhone/iPad

myHomework Student Planner for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Sentence Maker for iOS Sentence Maker for iOS 2.0 Tạo câu tiếng Anh trên iPhone/iPad

Sentence Maker for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Học anh văn for iOS Học anh văn for iOS 1.0 Hỗ trợ kỹ năng học tiếng Anh

Học anh văn for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

StudyingPad for iPad StudyingPad for iPad 1.3 Quản lý chương trình học trên iPad

StudyingPad for iPad
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

MyWordBook 2 for iOS MyWordBook 2 for iOS 2.5 Học từ vựng tiếng Anh trên iPhone/iPad

MyWordBook 2 for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86
Xem thêm Giáo dục & Học tập