Javascript PopWin EX

 • Đánh giá:
  ( 4 ★ | 2 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 379 KB
 • Lượt xem: 2.827
 • Lượt tải: 2.201
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Giới thiệu

Javascript PopWin EX

Javascript PopWin EX là chương trình tạo 1 cửa sổ popup có thể tự động mất sau 1 khoảng thời gian. Và bạn cũng không cần phải viết bất cứ 1 đoạn mã nào, chương trình sẽ làm hộ bạn. Những file cần thiết để upload lên server cũng sẽ được nhớ đúng chỗ giúp bạn dễ dàng upload.