Top ứng dụng Mã hóa dữ liệu tải nhiều nhất

We Batch PDF Unlocker We Batch PDF Unlocker 3.3 Phần mềm mở khóa PDF

We Batch PDF Unlocker
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.179

Secure Folder Secure Folder 8.1 Phần mềm bảo mật dữ liệu trong thư mục

Secure Folder
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.051

EG File Encryption EG File Encryption 1.5 Phần mềm mã hóa file và thư mục an toàn

EG File Encryption
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Foxit PDF Security Suite Foxit PDF Security Suite Quản trị file PDF trong môi trường RMS của Microsoft

Foxit PDF Security Suite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Folder Lock Folder Lock 7.6 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Phát hành: New Softwares
 • Folder Lock là phần mềm bảo vệ tập tin, thư mục, ổ đĩa bằng mật khẩu, mã hóa những tập tin quan trọng, sao lưu chúng trong thời gian thực, bảo vệ các ổ đĩa di động, xóa sạch tập tin, ổ đĩa và lịch sử. Phương pháp mã hóa mà Folder Lock sử dụng là AES 256bit.
 • windows Version: 7.6.0
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8
 • Tìm thêm: Folder Lock khóa thư mục khóa tập tin bảo vệ dữ liệu bảo mật dữ liệu
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.373

Folder Lock Folder Lock 7.6 Bảo vệ, khóa, mã hóa tập tin và thư mục

Folder Lock
 • Phát hành: New Softwares
 • Folder Lock là phần mềm bảo vệ tập tin, thư mục, ổ đĩa bằng mật khẩu, mã hóa những tập tin quan trọng, sao lưu chúng trong thời gian thực, bảo vệ các ổ đĩa di động, xóa sạch tập tin, ổ đĩa và lịch sử. Phương pháp mã hóa mà Folder Lock sử dụng là AES 256bit.
 • windows Version: 7.6.0
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Folder Lock khóa thư mục khóa tập tin bảo vệ dữ liệu bảo mật dữ liệu
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.155

SCV Cryptomanager SCV Cryptomanager 2.75 Phần mềm mã hóa dữ liệu mạnh mẽ

SCV Cryptomanager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

SafeInCloud SafeInCloud 3.7 Phần mềm quản lý và tạo mật khẩu

SafeInCloud
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Folder Lock Lite Folder Lock Lite 7.5 Phần mềm khóa và mã hóa tập tin

Folder Lock Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Cobra Sec Evolution Cobra Sec Evolution 1.0 Mã hóa và giải mã tập tin mạnh mẽ

Cobra Sec Evolution
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Có tất cả 294 phần mềm.