Lotus Notes

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Lotus
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Lượt xem: 6.242
 • Lượt tải: 3.573
 • Ngày phát hành: 20/09/2010
 • Ngày cập nhật: 20/09/2010
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Lotus Notes là chương trình hàng đầu cho gửi tin nhắn, kinh doanh điện tử và hợp tác. Với sự kết hợp cùng Domino Server, đây là một chương trình mạnh mẽ nhất hiện nay, có những chức năng, tính năng bảo mật không thể sánh kịp và rất dễ sử dụng. Các tổ chức có thể giảm chi phí và tạo khả năng cạnh tranh cao bằng cách nâng cấp hiệu suất và nâng cao giá trị của kinh doanh trực tuyến và hợp tác với Lotus Notes.

 

Phiên bản mới này có:

• Nâng cấp trải nghiệm emai thông qua việc sử dụng các bản sao quản lý email.

• Rất dễ xác định lưu trữ nào bạn mở trong một loạt các lưu trữ

• Lưu email theo định dạng .eml

• Giúp bảo mật danh sách liên lạc hoặc các nhóm, và giúp bạn quản lý tốt hơn các địa chỉ trong danh sách liên lạc gần nhất

• Tuân theo các yêu cầu của 2009 Federal Desktop Core Configuration

Job2Do for Mac Job2Do for Mac

Job2Do for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

ContaxCRM for Mac ContaxCRM for Mac 3.9 Phần mềm lưu trữ danh sách liên lạc

ContaxCRM for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 371

Umsatz for Mac Umsatz for Mac

Umsatz for Mac
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • Umsatz giúp công việc kế toán và làm thuế trở nên dễ dàng. Hãy chú ý rằng Umsatz được viết riêng cho hệ thống tài chính và thuế của Đức, Vì vậy hiện nay chương trình chỉ chạy trên nền tiếng Đức. Các ngôn ngữ khác vẫn đang trong quá trình thực hiện...
 • Mac
 • Dung lượng: 7,9 MB
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC
 • Tìm thêm: Umsatz 1.3.2 for Mac kế toán làm thuế hệ thống tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X

AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.588

Schedula Professional for Mac Schedula Professional for Mac

Schedula Professional for Mac
 • Phát hành: Life Success Institute
 • Schedula Professional là một phần mềm không tốn nhiều tiền, có màn hình rộng dành cho FileMaker Pro 11.
 • Mac
 • Dung lượng: 2,4 MB
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC
 • Tìm thêm: Schedula Professional 1.8.5 for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

ooSooMpro for Mac ooSooMpro for Mac 1.8 Hệ thống quản lý

ooSooMpro for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 238

FlexTeam 2.2 for Mac OS X FlexTeam 2.2 for Mac OS X

FlexTeam 2.2 for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.428

Trade Manager Pro for Mac Trade Manager Pro for Mac 1.2 Quản lý hiệu suất tình hình kinh doanh

Trade Manager Pro for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 877

Cashculator for Mac OS X Cashculator for Mac OS X 1.3 Theo dõi giám sát các lượng tiền tệ

Cashculator for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 594

Debtinator for Mac Debtinator for Mac 3.4 Phần mềm quản lý thu chi công nợ

Debtinator for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 347
Xem thêm Quản lý dự án