Lotus Notes

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Lượt xem: 6.242
 • Lượt tải: 3.723
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Lotus Notes là chương trình hàng đầu cho gửi tin nhắn, kinh doanh điện tử và hợp tác. Với sự kết hợp cùng Domino Server, đây là một chương trình mạnh mẽ nhất hiện nay, có những chức năng, tính năng bảo mật không thể sánh kịp và rất dễ sử dụng. Các tổ chức có thể giảm chi phí và tạo khả năng cạnh tranh cao bằng cách nâng cấp hiệu suất và nâng cao giá trị của kinh doanh trực tuyến và hợp tác với Lotus Notes.

 

Phiên bản mới này có:

• Nâng cấp trải nghiệm emai thông qua việc sử dụng các bản sao quản lý email.

• Rất dễ xác định lưu trữ nào bạn mở trong một loạt các lưu trữ

• Lưu email theo định dạng .eml

• Giúp bảo mật danh sách liên lạc hoặc các nhóm, và giúp bạn quản lý tốt hơn các địa chỉ trong danh sách liên lạc gần nhất

• Tuân theo các yêu cầu của 2009 Federal Desktop Core Configuration

iGTD 1.4.5.6 for Mac iGTD 1.4.5.6 for Mac

iGTD 1.4.5.6 for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.572

Money for Mac Money for Mac 4.5 Phần mềm kế toán tài chính

Money for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.319

BusAcc X 4.0 cho Mac OS X BusAcc X 4.0 cho Mac OS X

BusAcc X 4.0 cho Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 475

Trade Manager Pro for Mac Trade Manager Pro for Mac 1.2 Quản lý hiệu suất tình hình kinh doanh

Trade Manager Pro for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 886

SEE Finance for Mac SEE Finance for Mac 0.9 Phần mềm quản lý tài chính tiêu dùng

SEE Finance for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

FinFlow for Mac FinFlow for Mac 2.0 Phần mềm quản lý tài chính

FinFlow for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 489

AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X

AppStore Sales 1.6.1 cho Mac OS X
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.632

Cashculator for Mac OS X Cashculator for Mac OS X 1.3 Theo dõi giám sát các lượng tiền tệ

Cashculator for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 598

Distribute for Mac Distribute for Mac 1.2 Phần mềm quản lý hàng hóa

Distribute for Mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 917

Daylite 3 Productivity Suite for Mac Daylite 3 Productivity Suite for Mac 3.2 Công cụ quản lý tài chính

Daylite 3 Productivity Suite for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687
Xem thêm Quản lý dự án