Mega Man X2 Game phiêu lưu nhập vai

Tải về
 • Đánh giá:
  4 163 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Lượt xem: 60.684
 • Lượt tải: 82.542
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: P-200, 32 MB RAM
Giới thiệu

Mega Man X2 - Game phiêu lưu nhập vai

Tiến sĩ khoa học Dr.Doppler tạo một thành phố mới cho Reploids, hứa hẹn sẽ mang lại một kỷ nguyên của hòa bình cho Reploids và con người. Nhưng vài điều sai lầm khủng khiếp đã xảy ra, Mavericks (những người máy không được kiểm soát) đã xuất hiện khắp nơi ! X và Zero tìm hiểu chúng đằng sau những cuộc nổi loạn và biến chúng thành người máy tốt.