Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 100 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 90.234
 • Lượt tải: 70.308
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)

Bộ cài đặt Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) là những thành phần của thư viện Visual C++, dùng để chạy các ứng dụng được phát triển bởi Visual C++ trên máy tính mà không cần có bộ cài đặt Visual C++ 2005.