Tổng hợp các tiện ích quản lý điện thoại qua máy tính

4Media iPhone Apps Transfer 4Media iPhone Apps Transfer 1.0 Công cụ truyền tải ứng dụng cho iPhone

4Media iPhone Apps Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Xilisoft iPod Video Converter Xilisoft iPod Video Converter 7.7 Chuyển đổi video và audio sang iPod

Xilisoft iPod Video Converter
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.396

Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer 3.2 Chuyển tin nhắn iPhone sang PC

Backuptrans iPhone SMS/MMS/iMessage Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

CopyTrans Apps CopyTrans Apps 1.015 Quản lý ứng dụng trên iPhone/iPad

CopyTrans Apps
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

CopyTrans Shelbee CopyTrans Shelbee 1.001 Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong iPhone

CopyTrans Shelbee
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Tenorshare iPhone 6 Data Recovery Tenorshare iPhone 6 Data Recovery 1.2 Khôi phục dữ liệu cho iPhone 6/6 Plus

Tenorshare iPhone 6 Data Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Jihosoft Mobile Recovery for iOS Jihosoft Mobile Recovery for iOS 5.2 Phục hồi dữ liệu cho iPhone/iPad

Jihosoft Mobile Recovery for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Stellar Phoenix Data Recovery for iOS Stellar Phoenix Data Recovery for iOS 1.0 Phần mềm khôi phục dữ liệu cho iPhone

Stellar Phoenix Data Recovery for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

PhoneClean PhoneClean 3.4 Lấy lại không gian lưu trữ trên các thiết bị iOS

PhoneClean
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.600

Jihosoft iTunes Backup Unlocker Jihosoft iTunes Backup Unlocker 2.0 Mở khóa file backup trong iTunes

Jihosoft iTunes Backup Unlocker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 48
Có tất cả 663 phần mềm.