Samurai Shodown

 • Đánh giá: (295 Đánh giá )
 • Phát hành: Takara
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,2 MB
 • Lượt xem: 218.124
 • Lượt tải: 161.355
 • Ngày phát hành: 01/01/1993
 • Ngày cập nhật: 28/04/2009
 • Yêu cầu: Windows

Giới thiệu

Samurai Shodown phiên bản trên snes, một trong những game đối kháng nổi tiếng, mỗi nhân vật sẽ có kỹ năng đặc biệt riêng...

El Airplane for Windows El Airplane for Windows

El Airplane for Windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.938

Rhiannon: Curse of the Four Branches Rhiannon: Curse of the Four Branches Khám phá trang trại bị ma ám

Rhiannon: Curse of the Four Branches
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 625

Underground Tour Underground Tour Giúp ông già tìm thấy chiếc cốc

Underground Tour
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.176

Mythic Pearls: The Legend of Tirnanog Mythic Pearls: The Legend of Tirnanog Phá hủy ngọc trai

Mythic Pearls: The Legend of Tirnanog
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 401

Atomaders Atomaders Chiến đấu với đội quân Cyborg

Atomaders
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.193

Pirates of the Atlantic Pirates of the Atlantic Bảo vệ pháo đài

Pirates of the Atlantic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.122

Turret Tower Attack 2 Turret Tower Attack 2

Turret Tower Attack 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

Super Granny Super Granny 5 Cuộc phiêu lưu của Super Granny

Super Granny
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.845

Lights of Dreams The Angelical Blade Lights of Dreams The Angelical Blade

Lights of Dreams The Angelical Blade
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.546

Neverending Nightmares Neverending Nightmares 0.1 demo Game phiêu lưu kinh dị

Neverending Nightmares
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 717
Xem thêm Phiêu lưu - Hành động