PDF TIFF Tools - PDF to TIFF Convert Chuyển đổi PDF sang TIFF

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 210,8 KB
 • Lượt xem: 747
 • Lượt tải: 717
 • Ngày phát hành: 14/03/2012
 • Ngày cập nhật: 14/03/2012
 • Hạn định: 15 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

PDF TIFF Tools - PDF to TIFF Convert là công cụ chuyển đôi PDF sang TIFF nhanh chóng. Nó có thể chuyển đổi PDF sang tập tin TIFF nhiều trang.

PDF TIFF Tools - PDF to TIFF Convert

Tính năng chính:

- Chuyển đổi PDF sang định dạng TIFF nhanh chóng.

- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt PDF sang TIF.

- Hỗ trợ tạo file TIFF nhiều trang.

- Hỗ trợ mã hóa tập tin PDF.

- Hỗ trợ chuyển đổi vector đồ họa vào các tập tin TIFF.

- Hỗ trợ chuyển đổi sang định dạng hình ảnh 1-bit, 4-bit, 8-bit, 4-bit màu xám, 8-bit màu xám, 24-bit, 32-bit.

- Hỗ trợ nén hình ảnh TIFF như LZW, PackBits, RLE, CCITT Group3, CCITT Group4,…

- Hỗ trợ bất kỳ độ phân giải trong các tập tin hình ảnh được tạo ra.

- Tốc độ chuyển đổi nhanh.

- Không cần phần mềm Adobe Acrobat hỗ trợ.

Đặng Hương

OpooSoft XPS To PDF Converter OpooSoft XPS To PDF Converter Chuyển đổi XPS sang PDF

OpooSoft XPS To PDF Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.712

Tiny USB Office Tiny USB Office

Tiny USB Office
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 650

PDF UNdo PDF UNdo Chuyển đổi tập tin PDF sang Word

PDF UNdo
 • Đánh giá: 346
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.471.309

iMacsoft PDF to EPUB Converter iMacsoft PDF to EPUB Converter Chuyển đổi PDF sang ePub

iMacsoft PDF to EPUB Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Pdf2image Pdf2image 8.6 Chuyển đổi tập tin PDF sang ảnh

Pdf2image
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.597

UnityPDF UnityPDF 1.0 Phần mềm xử lý tệp PDF đa chức năng

UnityPDF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Okdo Website Html to PowerPoint Converter Okdo Website Html to PowerPoint Converter Công cụ chuyển đổi PowerPoint

Okdo Website Html to PowerPoint Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

JPG to PDF Converter JPG to PDF Converter Chuyển đổi ảnh sang file PDF

JPG to PDF Converter
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.365

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 2 Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho Office SharePoint Designer Language Pack 2007

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 378

Conversion EML PST Conversion EML PST

Conversion EML PST
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 958
Xem thêm Phần mềm văn phòng