PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

 • Đánh giá:
  (3★ | 11 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,3 MB
 • Lượt xem: 10.030
 • Lượt tải: 11.837
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: mọi Windows

Giới thiệu

PDFill PDF Tools Free 7.0.0.4

PDFill PDF Tool là một chương trình tổng hợp nhiều công cụ làm việc với file PDF nhất .

1. Merge PDF file: Trộn 2 hay nhiều file PDF thành một.

2. Split or Reoeder PDF pages: Tách một phần của một file PDF thành một file PDF mới.

3. Encrypt and Decrypt with Security Options: mã hoá, giải mã với 2 loại mật khẩu ( Master password hoặc User Password ).

4. Rotate and Crop PDF pages: Xoay trang PDF theo các góc 0 , 90, 180, 270 , cắt trang, thay đổi layout thay đổi biên trang.

5. Reformat Multiple pages into one page: chia cột, gộp nhiều trang lẻ thành một trang duy nhất trước khi in.

6. Add Header and Footer Infomation: tạo header và footer cho file PDF.

7. Add Watermark by Stylized Text: tạo chữ in chìm trên trang PDF.

8. Watermark by Image: tạo ảnh chìm trong trang PDF. Hộ trỡ các định dạng ảnh : bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

9. Covert Images to PDF: chuyển đổi ảnh sang PDF . Hỗ trợ các định dạng bmp, jpg, gif, png, tiff và wmf.

10. Covert PDF to image: luu file PDF thành các định dạng ảnh png, jpg, bmp và tiff.

11. PDF Form Fields Operatinons: làm việc với các trường trong file PDF.

12. Covert PostScrip File into PDF: chuyển đổi các file PostScript sang PDF.

Able2Extract Able2Extract

Able2Extract
 • Phát hành: Investintech
 • Able2Extract (A2E) có khả năng chuyển đổi dữ liệu từ các file PDF, HTML, và các định dạng Texts sang dạng Excel và Word, HTML, và văn bản text.
 • Windows
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
 • Tìm thêm: Able2Extract 7.0.0.14 PDF2Word
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.921

A-PDF Text Extractor A-PDF Text Extractor

A-PDF Text Extractor
 • Phát hành: A-PDF
 • Chương trình sẽ giúp bạn trích xuất text có trong tập tin PDF ngay cả khi tập tin bảo mật khá kỹ. Sau khi download và cài đặt, bạn chọn Open để mở tập tin cần trích đoạn text...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Yêu cầu: Tất cả Window
 • Tìm thêm: A-PDF Text Extractor 1.4.0 Text Extractor
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.580

TextCoder Alpha TextCoder Alpha

TextCoder Alpha
 • Phát hành: Xenone
 • TextCoder là một công cụ nhỏ, đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: TextCoder Alpha mã hóa văn bản
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.631

Okdo All To Text Converter Okdo All To Text Converter

Okdo All To Text Converter
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.599

Wondershare PPT2Flash Professional Wondershare PPT2Flash Professional 5.6 Chuyển đổi file PowerPoint sang Flash

Wondershare PPT2Flash Professional
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.673
Xem thêm Phần mềm văn phòng