Các ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng người Việt

Top ứng dụng tải nhiều nhất

Dạy Tiếng Việt 3 phần 1 Dạy Tiếng Việt 3 phần 1 1.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Việt lớp 3

Dạy Tiếng Việt 3 phần 1
 • Phát hành: School@net
 • Dạy tiếng Việt 3 - phần 1 là phần mềm mô phỏng toàn bộ tất cả các bài học trong sách Tiếng Việt lớp 3,phần 1. Phần mềm được thiết kế dành cho GV hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp trên máy tính.
 • Windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 353,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: Dạy Tiếng Việt 3 phần 1 tải Dạy Tiếng Việt 3 phần 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 555

Học tiếng Việt 4 phần 2 Học tiếng Việt 4 phần 2 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 4

Học tiếng Việt 4 phần 2
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 181

Học tiếng Việt 4 phần 1 Học tiếng Việt 4 phần 1 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 4

Học tiếng Việt 4 phần 1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 272

Học Tiếng Việt 3 phần 2 Học Tiếng Việt 3 phần 2 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 3

Học Tiếng Việt 3 phần 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 346

Học Tiếng Việt 3 phần 1 Học Tiếng Việt 3 phần 1 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 3

Học Tiếng Việt 3 phần 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

IQ Test IQ Test 2.0 Phần mềm kiểm tra trí tuệ

IQ Test
 • Phát hành: School@net
 • Với hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm trí tuệ IQ, kiểm tra tư duy, kiến thức tự nhiên, xã hội đã có sẵn trong phiên bản truớc, phần mềm mới bổ sung thêm một kho CSDL IQ động khổng lồ có khả sinh tự động không hạn chế các câu hỏi IQ đa dạng.
 • Windows Version: 2.0
 • Dung lượng: 166,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: IQ Test tải IQ Test
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.365

GeoMath 12 GeoMath 12 1.5 Bài giảng hình học lớp 12

GeoMath 12
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 12 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 12.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 146,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 12 tải GeoMath 12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 335

GeoMath 11 GeoMath 11 1.5 Bài giảng hình học lớp 11

GeoMath 11
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 11 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 11.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 169,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 11 tải GeoMath 11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

GeoMath 10 GeoMath 10 1.5 Bài giảng hình học lớp 10

GeoMath 10
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 10 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 10.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 134,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 10 tải GeoMath 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 579

GeoMath 9 GeoMath 9 1.5 Bài giảng hình học lớp 9

GeoMath 9
 • Phát hành: School@net
 • GeoMath 9 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 9.
 • Windows Version: 1.5
 • Dung lượng: 170,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1
 • Tìm thêm: GeoMath 9 tải GeoMath 9
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.072
Có tất cả 506 phần mềm.