OBS Studio OBS Studio 17.0 Phần mềm quay và stream video hiệu quả

OBS Studio
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.912

Open Broadcaster Software cho Linux Open Broadcaster Software cho Linux Quay và stream video miễn phí trên Linux

Open Broadcaster Software cho Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 567

Open Broadcaster Software Open Broadcaster Software 0.659 Quay và truyền video màn hình trực tiếp

Open Broadcaster Software
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 599.714

Open Broadcaster Software cho Mac Open Broadcaster Software cho Mac 0.16 Phần mềm quay và stream video

Open Broadcaster Software cho Mac
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.005