Realtek High-Definition Audio Driver R2.79

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 236 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Version: R2.79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 100,7 MB
 • Lượt xem: 556.692
 • Lượt tải: 420.279
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8/10
Giới thiệu

Realtek High-Definition Audio Driver

Realtek HD Audio Driver hỗ trở cho tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Window 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit