SevenMizer 2.1.0.0 Chuyển đổi giao diện Windows XP sang Windows 7

 • Đánh giá:
  ( 4 ★ | 226 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Version: 2.1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18,7 MB
 • Lượt xem: 237.364
 • Lượt tải: 242.858
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003
Giới thiệu

SevenMizer - Chuyển đổi giao diện Windows XP sang Windows 7

Việc áp dụng SevenMizer được thiết kế để giúp bạn biến Windows XP, MCE hoặc Server 2003 thành giao diện của Windows 7. Vì vậy gần 400 tác phẩm với các biểu tượng mới, hình ảnh cũng như các video được sửa đổi. Điều này có nghĩa rằng SevenMizer không cung cấp các tập tin và thay đổi tập tin hệ thống của bạn.

Điều đó có lợi thế mà SevenMizer làm việc với mỗi ngôn ngữ và không có thay đổi của ngôn ngữ cụ thể được đưa ra. SevenMizer sẽ tạo ra một bản sao lưu hệ thống và bạn dễ dàng loại bỏ các thay đổi do SevenMizer tạo ra khi gỡ bỏ chương trình. SevenMizer can thiệp rất ít vào các file hệ thống.

Một số tính năng chính của SevenMizer

 • Cung cấp giao diện Windows 7 cho Windows XP, MCE hoặc Server 2003 
 • Sửa đổi của hệ thống tập tin riêng 
 • Đa ngôn ngữ 
 • Sự lựa chọn hoàn toàn miễn phí cho các file sửa đổi 
 • Kiểm tra các tập tin để tương thích trong khi cài đặt 
 • Sao lưu từ hệ thống tập tin gốc 
 • Tái sửa đổi của tập tin hệ thống sau khi Windows Updates 
 • Xây dựng lại các tập tin hệ thống gốc thông qua bỏ cài đặt