STOPzilla Anti-Spyware 2013 Tiện ích hữu hiệu ngăn ngừa virus và phần mềm nguy hiểm

 • Đánh giá: (10 Đánh giá )
 • Phát hành: STOPzilla
 • Version: 2013
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 22,8 MB
 • Lượt xem: 8.708
 • Lượt tải: 7.764
 • Ngày phát hành: 20/02/2013
 • Ngày cập nhật: 20/02/2013
 • Hạn định: Dùng thử 15 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

STOPzilla Anti-Spyware luôn phát hiện và loại bỏ Spyware, Adware, quảng cáo Popup, ngăn chặn Phishing tấn công, Hi-Jacker, Rootkits, Trojans, chương trình lừa đảo...

Giao diện chính của STOPzilla AVM 2013

Những tính năng chính của STOPzilla AVM 2013:

 • Có khả năng phát hiện nhanh chóng các loại virus, malware, spyware, adware.
 • Bổ sung tính năng Real Time Protection.
 • Can thiệp sâu vào các tiến trình đang hoạt động của hệ thống để phát hiện những mối nguy hiểm tiềm tàng.
 • Cơ chế tự bảo vệ khỏi sự tấn công của phần mềm độc hại - Art Application Hardening.
 • Có thể hoạt động trong chế độ Shared Mode - "chung sống" với các ứng dụng bảo mật khác trong cùng 1 hệ thống.
 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống.

 

Hướng dẫn

Video hướng dẫn cài đặt STOPzilla AVM 2013:

Tổng hợp

Comodo BOClean Anti-Malware Comodo BOClean Anti-Malware

Comodo BOClean Anti-Malware
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.038

STOPzilla Anti-Spyware STOPzilla Anti-Spyware 2013 Tiện ích hữu hiệu ngăn ngừa virus và phần mềm nguy hiểm

STOPzilla Anti-Spyware
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.764

BPS Spyware-Adware Remover BPS Spyware-Adware Remover

BPS Spyware-Adware Remover
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.531

QuuSoft AntiSpyware QuuSoft AntiSpyware 3.0 Công cụ ngăn chặn spyware

QuuSoft AntiSpyware
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.688

Zero Spyware Zero Spyware

Zero Spyware
 • Phát hành: FBM Software
 • Vì là phần mềm miễn phí nên một số chức năng sẽ bị hạn chế như chế độ quét theo thời gian thực (nghĩa là bất kỳ có sự tấn công của spyware đều không được phần mềm này phát hiện mà chỉ có thể phát hiện và diệt khi phần mềm này quét máy tính của bạn).
 • Windows
 • Dung lượng: 87,9 KB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
 • Tìm thêm: Zero Spyware diệt spyware
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.871

Oversight System Sentinel 3.1 Oversight System Sentinel 3.1

Oversight System Sentinel 3.1
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.526

Robosys Security Anti-Malware Robosys Security Anti-Malware

Robosys Security Anti-Malware
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.101

IObit Security 360 PRO IObit Security 360 PRO

IObit Security 360 PRO
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.095

Spyware Doctor with AntiVirus 2010 Spyware Doctor with AntiVirus 2010 7.0 Phát hiện và tiêu diệt spyware

Spyware Doctor with AntiVirus 2010
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.776

Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit) Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit)

Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (32-bit)
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.520
Xem thêm Diệt Spyware & Malware