Đơn xin xác nhận công tác Đơn xin xác nhận công tác Biểu mẫu nhân sự

Đơn xin xác nhận công tác
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.254

Quy định chế độ công tác, công tác phí Quy định chế độ công tác, công tác phí Biểu mẫu nhân sự

Quy định chế độ công tác, công tác phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.203

Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG Hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63