Keybr.com Keybr.com Luyện đánh máy tính Online

Keybr.com
 • Đánh giá: 597
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 734.705

Notepad++ Notepad++ 6.7 Tiện ích soạn thảo hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình

Notepad++
 • Đánh giá: 211
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 231.844

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 4.0 Bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 151
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207.510

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185.455

TypingWeb TypingWeb

TypingWeb
 • Phát hành: FTW Innovations
 • Gõ bàn phím 10 ngón là điều không phải ai cũng làm được và ngày nay cũng ít người đang học và luyện gõ 10 ngón. Bạn có thể tham gia khóa học trực tuyến Typingweb.com để học theo kiểu ABC sau đó nâng cao dần kèm theo những bài luyện tập.
 • Web
 • Tìm thêm: tập đánh máy trực tuyến luyện gõ 10 ngón TypingWeb
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 171.172

Lập trình Visual Basic căn bản Lập trình Visual Basic căn bản Học lập trình Visual Basic

Lập trình Visual Basic căn bản
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121.915

Typing Reflex Typing Reflex 3.11 Luyện đánh máy 10 ngón

Typing Reflex
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 115.597

C-Free C-Free 5.0 Pro Công cụ lập trình C

C-Free
 • Đánh giá: 74
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.824

Babylon Pro Babylon Pro 10 Phần mềm dịch tự động các ngôn ngữ ra tiếng Việt

Babylon Pro
 • Đánh giá: 303
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.600

Windows Vista tiếng Việt Windows Vista tiếng Việt Gói giao diện ngôn ngữ Tiếng Việt

Windows Vista tiếng Việt
 • Đánh giá: 512
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.591
Có tất cả 440 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search