Angry Birds Star Wars Angry Birds Star Wars 1.2 Game Jedi Bird nổi giận

Angry Birds Star Wars
 • Đánh giá: 251
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.336

Angry Birds Star Wars for Android Angry Birds Star Wars for Android 1.5 Game những chú chim nổi giận

Angry Birds Star Wars for Android
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.210

Angry Birds Star Wars II Free for Android Angry Birds Star Wars II Free for Android 1.5 Game Jedi Bird nổi giận II cho Android

Angry Birds Star Wars II Free for Android
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.507

Angry Birds Star Wars for Mac Angry Birds Star Wars for Mac 1.0 Game những chú chim giận dữ

Angry Birds Star Wars for Mac
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.861

Angry Birds Star Wars for iOS Angry Birds Star Wars for iOS 1.0 Game bầy chim nổi giận cho iPhone, iPad, iPod

Angry Birds Star Wars for iOS
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.465

Angry Birds Star Wars II for iOS Angry Birds Star Wars II for iOS 1.0 Game Jedi Bird nổi giận II cho iPhone/iPad

Angry Birds Star Wars II for iOS
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.203

Angry Birds Star Wars for Facebook Angry Birds Star Wars for Facebook Game Jedi Bird nổi giận cho Facebook

Angry Birds Star Wars for Facebook
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.015