Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 425
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 244.235

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Chat và gọi điện miễn phí qua Facebook

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 636
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173.427

Yahoo! Messenger for Android Yahoo! Messenger for Android 1.8 Phần mềm chat cho Android

Yahoo! Messenger for Android
 • Đánh giá: 343
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135.354

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 36.1 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.808

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.835

Facebook Home for Android Facebook Home for Android 1.2 Truy cập Facebook trên màn hình Home của Android

Facebook Home for Android
 • Đánh giá: 105
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.192

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone 9.1 Gửi tin nhắn Facebook trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.232

Messenger cho Windows Messenger cho Windows 1.3 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.024

Fring for Windows Mobile Fring for Windows Mobile 3.40 Ứng dụng chat, gọi điện miễn phí

Fring for Windows Mobile
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.655
Có tất cả 30 phần mềm.