Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 585
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 286.183

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Chat và gọi điện miễn phí qua Facebook

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 984
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 238.989

Yahoo Messenger cho Android Yahoo Messenger cho Android 2.0 Ứng dụng chat miễn phí trên Android

Yahoo Messenger cho Android
 • Đánh giá: 358
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.804

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 53.0 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 144
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.659

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone 9.1 Gửi tin nhắn Facebook trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.217

Messenger cho Windows Messenger cho Windows 1.3 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.457

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 83
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.355

Facebook Home for Android Facebook Home for Android 1.2 Truy cập Facebook trên màn hình Home của Android

Facebook Home for Android
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.302

Fring for Windows Mobile Fring for Windows Mobile 3.40 Ứng dụng chat, gọi điện miễn phí

Fring for Windows Mobile
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.707
Có tất cả 33 phần mềm.