Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 405
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 236.738

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Chat Facebook miễn phí trên Android

 • Đánh giá: 591
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158.485

Yahoo! Messenger for Android Yahoo! Messenger for Android 1.8 Phần mềm chat cho Android

Yahoo! Messenger for Android
 • Đánh giá: 342
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134.757

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 33.0 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.224

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.759

Facebook Home for Android Facebook Home for Android 1.2 Truy cập Facebook trên màn hình Home của Android

Facebook Home for Android
 • Đánh giá: 105
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.164

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone 9.1 Gửi tin nhắn Facebook trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.061

Fring for Windows Mobile Fring for Windows Mobile 3.40 Ứng dụng chat, gọi điện miễn phí

Fring for Windows Mobile
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.639

Facebook Chat @ Desktop Facebook Chat @ Desktop 1.1 Chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Chat @ Desktop
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.520
Có tất cả 30 phần mềm.