Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 720
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 329.693

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Chat và gọi điện miễn phí qua Facebook

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 1.318
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 304.731

Yahoo Messenger cho Android Yahoo Messenger cho Android 2.0 Ứng dụng chat miễn phí trên Android

Yahoo Messenger cho Android
 • Đánh giá: 368
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.124

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 68.0 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 183
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.724

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone 9.1 Gửi tin nhắn Facebook trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.004

Messenger cho Windows Messenger cho Windows 1.4 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.544

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.725

Facebook Home for Android Facebook Home for Android 1.2 Truy cập Facebook trên màn hình Home của Android

Facebook Home for Android
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.359

Fring for Windows Mobile Fring for Windows Mobile 3.40 Ứng dụng chat, gọi điện miễn phí

Fring for Windows Mobile
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.728
Có tất cả 39 phần mềm.