HandBrake HandBrake 0.9

HandBrake
 • Phát hành: HandBrake
 • HandBrake là một phần mềm có thể chuyển đổi video MPEG sang MPEG-4. Hỗ trợ định dạng MP4, AVI, OGM, MKV. Chương trình được rất nhiều người sử dụng để chuyển các đĩa DVD sang xem trên máy iPod, iPhone và QuickTime Player.
 • Windows Version: 0.9.9
 • Dung lượng: 13,2 MB
 • Tìm thêm: HandBrake 0.9.5 chuyển đổi video HandBrake converter MPEG sang MPEG-4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.123

HandBrake for Mac (PPC) HandBrake for Mac (PPC) 0.9 Chuyển đổi video MPEG sang MPEG-4

HandBrake for Mac (PPC)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.707

HandBrake for Mac (32 bit - Intel) HandBrake for Mac (32 bit - Intel)

HandBrake for Mac (32 bit - Intel)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 744

HandBrake for Mac (64 bit - Intel) HandBrake for Mac (64 bit - Intel) 0.9 Phần mềm chuyển đổi video MPEG

HandBrake for Mac (64 bit - Intel)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

HandBrake for Linux HandBrake for Linux 0.9 Chuyển đổi video MPEG sang MP4

HandBrake for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search