Nghị định 182/2013/NĐ-CP Nghị định 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Nghị định 182/2013/NĐ-CP
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.718
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search