Opera Mini Opera Mini 8 Trình duyệt web cho thiết bị di động

Opera Mini
 • Đánh giá: 2.529
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.509.837

Opera Opera 38.0 Tải nhanh và miễn phí với trình duyệt Opera

Opera
 • Đánh giá: 680
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784.839

Opera Mini web browser cho Android Opera Mini web browser cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini web browser cho Android
 • Đánh giá: 435
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283.556

Opera 11.60 Opera 11.60 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.60
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257.472

Opera Mini for BlackBerry Opera Mini for BlackBerry 7.1 Trình duyệt web tiên tiến cho BlackBerry

Opera Mini for BlackBerry
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185.232

Opera 11.52 Opera 11.52 11.52 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.52
 • Đánh giá: 99
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.732

Opera Mobile 12 for Symbian Opera Mobile 12 for Symbian Trình duyệt web cho Symbian

Opera Mobile 12 for Symbian
 • Đánh giá: 118
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.299

Opera 10.0 beta 1 Opera 10.0 beta 1 Trình duyệt web miễn phí

Opera 10.0 beta 1
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.287

Opera Mini cho Windows Phone Opera Mini cho Windows Phone Trình duyệt web siêu tốc trên Windows Phone

Opera Mini cho Windows Phone
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.680
Có tất cả 38 phần mềm.