Opera Mini Opera Mini 7.1 Trình duyệt web cho thiết bị di động

Opera Mini
 • Đánh giá: 2.302
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.427.562

Opera Opera 20.0 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera
 • Đánh giá: 522
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 688.914

Opera 11.60 Opera 11.60 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.60
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 252.107

Opera Mini for Android Opera Mini for Android 7.5 Trình duyệt web cho thiết bị Android

Opera Mini for Android
 • Đánh giá: 288
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 240.550

Opera Mini for BlackBerry Opera Mini for BlackBerry 7.1 Trình duyệt web tiên tiến cho BlackBerry

Opera Mini for BlackBerry
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174.817

Opera 11.52 Opera 11.52 11.52 Trình duyệt web hữu hiệu

Opera 11.52
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.356

Opera Mobile 12 for Symbian Opera Mobile 12 for Symbian Trình duyệt web cho Symbian

Opera Mobile 12 for Symbian
 • Đánh giá: 97
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.058

Opera 10.0 beta 1 Opera 10.0 beta 1 Trình duyệt web miễn phí

Opera 10.0 beta 1
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.829

Opera Mini for iOS Opera Mini for iOS 7.0 Trình duyệt web cho Mobile

Opera Mini for iOS
 • Đánh giá: 88
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.850

Opera Mini for Windows Mobile Opera Mini for Windows Mobile 6 Trình duyệt web siêu tốc

Opera Mini for Windows Mobile
 • Đánh giá: 74
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.141
Có tất cả 34 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google