OneDrive (SkyDrive) OneDrive (SkyDrive) 17.0 Đồng bộ dữ liệu từ Windows lên OneDrive

OneDrive (SkyDrive)
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.267

OneDrive (SkyDrive) for Web OneDrive (SkyDrive) for Web Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

OneDrive (SkyDrive) for Web
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 26.006

OneDrive (SkyDrive) for Mac OneDrive (SkyDrive) for Mac 17.0 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

OneDrive (SkyDrive) for Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.235

OneDrive cho iOS OneDrive cho iOS 5.1 Dịch vụ đám mây tiện ích cho iPhone/iPad

OneDrive cho iOS
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.005

OneDrive (SkyDrive) for Android OneDrive (SkyDrive) for Android Ứng dụng quản lý file cho Android

OneDrive (SkyDrive) for Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 664

Cloudfogger Cloudfogger Mã hóa tập tin trên Dropbox, Box.net và Skydrive

Cloudfogger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 586

StorageClouds.me StorageClouds.me Hỗ trợ chia sẻ

StorageClouds.me
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

StorageClouds.me for Microsoft Office StorageClouds.me for Microsoft Office Hỗ trợ chia sẻ

StorageClouds.me for Microsoft Office
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325
Có tất cả 13 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search