OneDrive (SkyDrive) OneDrive (SkyDrive) 17.3 Đồng bộ dữ liệu từ Windows lên OneDrive

OneDrive (SkyDrive)
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.774

OneDrive (SkyDrive) Online OneDrive (SkyDrive) Online Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

OneDrive (SkyDrive) Online
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 26.444

OneDrive (SkyDrive) cho Mac OneDrive (SkyDrive) cho Mac 17.3 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

OneDrive (SkyDrive) cho Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.430

OneDrive cho iOS OneDrive cho iOS 7.1 Dịch vụ đám mây của Microsoft trên iPhone/iPad

OneDrive cho iOS
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.414

OneDrive (SkyDrive) cho Android OneDrive (SkyDrive) cho Android Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft trên Android

OneDrive (SkyDrive) cho Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.194

Cloudfogger Cloudfogger Mã hóa tập tin trên Dropbox, Box.net và Skydrive

Cloudfogger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 592

StorageClouds.me StorageClouds.me Hỗ trợ chia sẻ

StorageClouds.me
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

StorageClouds.me for Microsoft Office StorageClouds.me for Microsoft Office Hỗ trợ chia sẻ

StorageClouds.me for Microsoft Office
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 326
Có tất cả 14 phần mềm.