Skype cho iOS Skype cho iOS 5.10 Gọi điện và nhắn tin miễn phí từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.387

Skype WiFi for iOS Skype WiFi for iOS 1.1 Kết nối Skype qua WiFi trên iPhone/iPad

Skype WiFi for iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.154

Qik Video for iOS Qik Video for iOS 6.7 Chat video trên iPhone/iPad

Qik Video for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 616

Yeloworld for iOS Yeloworld for iOS 2.2 Gọi điện thoại quốc tế giá rẻ trên iPhone/iPad

Yeloworld for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

Skype Qik cho iOS Skype Qik cho iOS 1.2 Chia sẻ tin nhắn video theo nhóm trên iPhone/iPad

Skype Qik cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search