Synthesia for Mac Synthesia for Mac 9.0 Phần mềm chơi đàn piano

Synthesia for Mac
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.976

Portable Synthesia Portable Synthesia 8.5 Chơi đàn Piano trên máy tính

Portable Synthesia
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.696

Synthesia Synthesia 9.0 Chơi piano trên bàn phím

Synthesia
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.931