Synthesia for Mac Synthesia for Mac 10.2 Phần mềm chơi đàn piano

Synthesia for Mac
 • Đánh giá: 124
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.283

Portable Synthesia Portable Synthesia 8.5 Chơi đàn Piano trên máy tính

Portable Synthesia
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.975

Synthesia Synthesia 9.0 Chơi piano trên bàn phím

Synthesia
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.136