Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.064