Touchpad Blocker Touchpad Blocker 2.9 Khóa touchpad laptop

Touchpad Blocker
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.606

Touchpad Pal Touchpad Pal 1.4 Khóa chuột cảm ứng trên laptop

Touchpad Pal
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.116

Synaptics Touchpad Driver Synaptics Touchpad Driver 17.0 Driver touchpad của Synaptics cho laptop

Synaptics Touchpad Driver
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.632

TouchFreeze TouchFreeze 1.0 Tự động khóa TouchPad khi gõ bàn phím

TouchFreeze
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.573

AutoSensitivity AutoSensitivity

AutoSensitivity
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.216

TouchFreeze for Linux TouchFreeze for Linux

TouchFreeze for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 531