PhotoJoy PhotoJoy 7.0 Tô điểm độc đáo cho hình ảnh và desktop

PhotoJoy
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.581

Desktop Icon Toy Desktop Icon Toy 3.3 Biến Icon trên Desktop thành đồ chơi

Desktop Icon Toy
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 95.311

BlackBerry Desktop Manager BlackBerry Desktop Manager 7.1

BlackBerry Desktop Manager
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.933

Fun4desktop Fun4desktop Tạo hiệu ứng trên Desktop

Fun4desktop
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.504

RocketDock RocketDock 1.3 Tự tạo taskbar cho riêng mình

RocketDock
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.981

crazy-desktop crazy-desktop 5.1 Dùng file Flash làm ảnh nền Desktop

crazy-desktop
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.455

Windows 7 Desktop wallpapers Windows 7 Desktop wallpapers

Windows 7 Desktop wallpapers
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.134

Desktop Clock Desktop Clock

Desktop Clock
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.708

Dexpot Dexpot 1.6 Tạo desktop ảo

Dexpot
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.495

Animated Wallpaper ButterFlies Animated Wallpaper ButterFlies 5.07 Ảnh động trên desktop

Animated Wallpaper ButterFlies
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.883
Có tất cả 100 phần mềm.