Windows 8 Release Preview 32-bit Windows 8 Release Preview 32-bit Hệ điều hành Windows 8 32-bit dùng thử

Windows 8 Release Preview 32-bit
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.272

Bing Maps 3D Bing Maps 3D

Bing Maps 3D
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.997

Windows 8 Enterprise Evaluation Windows 8 Enterprise Evaluation 90 ngày dùng thử và trải nghiệm Windows 8

Windows 8 Enterprise Evaluation
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.340

Bing Messenger 1.05 Bing Messenger 1.05

Bing Messenger 1.05
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.224

Bing Translator for Windows Phone Bing Translator for Windows Phone 2.9 Công cụ dịch Bing trên Windows Phone

Bing Translator for Windows Phone
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.648

Bing Translator Bing Translator Dịch văn bản trực tuyến

Bing Translator
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 4.664

ZapBing 2.4 ZapBing 2.4

ZapBing 2.4
 • Phát hành: CHARRETEUR Erwan
 • ZapBing là công cụ được thiết kế để dùng thay đổi hình nền trên máy tính của bạn theo đúng định kỳ thay đổi trên Bing.com với những hình ảnh đẹp, được tự động tải về và thiết lập làm hình nền trên máy của bạn.
 • windows
 • Dung lượng: 25 MB
 • Tìm thêm: thay đổi hình nền ZapBing tự động hình ảnh bing
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.352

Bing Desktop Bing Desktop 1.3 Thay đổi hình nền mỗi ngày

Bing Desktop
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.970

Wallpaper Downloader 2.1 Wallpaper Downloader 2.1

Wallpaper Downloader 2.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.183
Có tất cả 34 phần mềm.