Viber cho iOS Viber cho iOS 6.5 Gọi video và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 751
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360.070

Nimbuzz Messenger cho iOS Nimbuzz Messenger cho iOS 5.2 Nhắn tin và gọi video miễn phí trên iPhone

Nimbuzz Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.368

Nodescan Server for Mac Nodescan Server for Mac 1.0b34 Chat và chia sẻ file qua mạng Internet

Nodescan Server for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

Chatty for iOS Chatty for iOS Ứng dụng chat qua Bluetooth và WiFi cho iPhone

Chatty for iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 281

GroupMe cho iOS GroupMe cho iOS 5.2 Chat nhóm miễn phí trên iPhone/iPad

GroupMe cho iOS
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

CallsApp for iOS CallsApp for iOS 2.5 Gọi và nhắn tin quốc tế miễn phí trên iPhone/iPad

CallsApp for iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

BeejiveIM for GTalk for iOS BeejiveIM for GTalk for iOS 1.6 Trò chuyện GTalk tiện lợi trên iPhone/iPad

BeejiveIM for GTalk for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Hike cho iOS Hike cho iOS 4.1 Dịch vụ nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Hike cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Cyphr cho iOS Cyphr cho iOS 0.7 Gửi tin nhắn bảo mật trên iPhone/iPad

Cyphr cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

KakaoGroup cho iOS KakaoGroup cho iOS 2.5 Quản lý nhóm chat KakaoTalk trên iPhone/iPad

KakaoGroup cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Có tất cả 12 phần mềm.