Tango Tango 1.6 Gọi điện, nhắn tin video miễn phí

Tango
 • Đánh giá: 1.670
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 431.257

LINE cho Windows LINE cho Windows 5.9 Ứng dụng chat, gọi video miễn phí

LINE cho Windows
 • Đánh giá: 429
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 364.166

Viber cho iOS Viber cho iOS 6.5 Gọi video và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

Viber cho iOS
 • Đánh giá: 751
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360.098

Tango cho Android Tango cho Android Gọi video và nhắn tin miễn phí trên Android

Tango cho Android
 • Đánh giá: 1.737
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300.458

Tango cho Windows Phone Tango cho Windows Phone 1.8 Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone

Tango cho Windows Phone
 • Đánh giá: 852
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 242.382

Tango cho iOS Tango cho iOS 3.30 Gọi video và chat miễn phí trên iPhone/iPad

Tango cho iOS
 • Đánh giá: 371
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.949

Skype cho iOS Skype cho iOS 6.30 Gọi video và nhắn tin miễn phí từ iPhone/iPad

Skype cho iOS
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.402

VoipBuster VoipBuster 4.14 Build 759 Gọi điện thoại miễn phí từ PC cho di động

VoipBuster
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.928

Messenger cho Windows Messenger cho Windows 1.4 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.822

Skype Portable Skype Portable 6.2 Chat và đàm thoại online

Skype Portable
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.374
Có tất cả 52 phần mềm.