Plants vs. Zombies Plants vs. Zombies 3.1 Game hoa quả nổi giận chống lại Zombie

Plants vs. Zombies
 • Đánh giá: 4.560
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.090.488

Plants vs. Zombies cho iOS Plants vs. Zombies cho iOS 1.9 Game hoa quả nổi giận trên iPhone/iPad

Plants vs. Zombies cho iOS
 • Đánh giá: 610
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280.799

Plants vs. Zombies for Android Plants vs. Zombies for Android Game cây trồng nổi giận cho Android

Plants vs. Zombies for Android
 • Đánh giá: 1.147
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.442

Plants vs. Zombies HD for iPad Plants vs. Zombies HD for iPad 1.9 Game hoa quả nổi giận cho iPad

Plants vs. Zombies HD for iPad
 • Đánh giá: 494
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.363

Plants vs. Zombies Adventures Plants vs. Zombies Adventures Chơi game zoombies nổi giận

Plants vs. Zombies Adventures
 • Đánh giá: 132
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 21.226