FaceTime cho Mac FaceTime cho Mac 1.0 Thực hiện cuộc gọi video trên Mac

FaceTime cho Mac
 • Đánh giá: 286
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.902

JusTalk cho iOS JusTalk cho iOS 6.6 Gọi video và chat video miễn phí trên iPhone/iPad

JusTalk cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

FaceDial cho iOS FaceDial cho iOS 4.14 Gọi điện, nhắn tin một chạm trên iPhone/iPad

FaceDial cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Google Duo cho Android Google Duo cho Android Ứng dụng gọi video mới nhất của Google

Google Duo cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10