Viber cho BlackBerry Viber cho BlackBerry 4.3 Gọi điện, nhắn tin miễn phí trên BlackBerry

Viber cho BlackBerry
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.709

Skype cho BlackBerry Skype cho BlackBerry 5.0 Gọi video, nhắn tin miễn phí trên BlackBerry

Skype cho BlackBerry
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.884

BBM cho iOS BBM cho iOS 300.0 Nhắn tin, chat nhóm và gọi video miễn phí

BBM cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 747