Candy Crush Saga cho Android Candy Crush Saga cho Android 1.51 Game thế giới kẹo ngọt cho Android

Candy Crush Saga cho Android
 • Đánh giá: 1.246
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 341.459

Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game truyền thuyết về những viên kẹo cho Facebook

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 663
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 69.434

Candy Crush Saga cho iOS Candy Crush Saga cho iOS 1.48 Game xếp kẹo số 1 trên iPhone/iPad

Candy Crush Saga cho iOS
 • Đánh giá: 248
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.779

Farm Heroes Saga Farm Heroes Saga Game truyền thuyết về anh hùng nông trại

Farm Heroes Saga
 • Đánh giá: 460
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 33.270

Candy Crush Soda Saga cho Android Candy Crush Soda Saga cho Android 1.37 Game nối kẹo ngọt trên Android

Candy Crush Soda Saga cho Android
 • Đánh giá: 99
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.495

Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.989

Candy Crush Saga cho Windows Phone Candy Crush Saga cho Windows Phone 1.50 Game Thế giới kẹo ngọt trên Windows Phone

Candy Crush Saga cho Windows Phone
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.712

Pet Rescue Saga for Android Pet Rescue Saga for Android 1.17 Game giải cứu động vật cho Android

Pet Rescue Saga for Android
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.507

Candy Crush Soda Saga cho iOS Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.40 Game xếp kẹo miễn phí trên iPhone/iPad

Candy Crush Soda Saga cho iOS
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.908

Candy Frenzy cho Android Candy Frenzy cho Android 1.8 Game xếp kẹo miễn phí trên Android

Candy Frenzy cho Android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.233
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search