Hotspot Shield Free VPN Hotspot Shield Free VPN 5.3 Phần mềm truy cập Facebook và các trang web bị chặn

Hotspot Shield Free VPN
 • Đánh giá: 2.138
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.511.984

UltraSurf UltraSurf 15.04 Vào Facebook khi bị chặn trên máy tính, điện thoại

UltraSurf
 • Đánh giá: 1.342
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.411.181

Facebook cho Android Facebook cho Android 68.0 Truy cập Facebook từ Android

Facebook cho Android
 • Đánh giá: 3.539
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 883.736

Facebook Facebook Mạng xã hội lớn nhất thế giới

Facebook
 • Đánh giá: 1.571
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 745.327

Facebook cho iOS Facebook cho iOS 53.0 Truy cập Facebook trên iPhone/iPad

Facebook cho iOS
 • Đánh giá: 1.344
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 485.023

Facebook Toolbar Facebook Toolbar 1.0 Cập nhật thông tin trên Facebook

Facebook Toolbar
 • Đánh giá: 654
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 416.433

Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 717
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 328.401

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Chat và gọi điện miễn phí qua Facebook

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 1.316
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 303.100

Facebook Login Facebook Login 2.0 Đăng nhập Facebook nhanh

Facebook Login
 • Đánh giá: 619
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235.876

AnonymoX AnonymoX 2.0 Add-on hỗ trợ truy cập Facebook cho Firefox

AnonymoX
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180.090
Có tất cả 100 phần mềm.