FolderDefence Free FolderDefence Free 1.0 Bảo vệ tài liệu cá nhân

FolderDefence Free
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54.621

Free Hide Folder Free Hide Folder Ẩn thư mục

Free Hide Folder
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.945

Hide Folders 2012 Hide Folders 2012 4.0 Ẩn, khóa, và bảo vệ thư mục bằng mật khẩu

Hide Folders 2012
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.810

File Hide Expert for Android File Hide Expert for Android 1.9 Ẩn tập tin và thư mục

File Hide Expert for Android
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.130

File Hide Pro cho Android File Hide Pro cho Android 1.5 Ẩn thư mục và tập tin trong Android

File Hide Pro cho Android
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.966

Lock and Hide Folder Lock and Hide Folder

Lock and Hide Folder
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.726

Hide Files & Folders Hide Files & Folders

Hide Files & Folders
 • Phát hành: Softstack
 • Hide Files and Folders là phần mềm mật khẩu bảo vệ rất dễ sử dụng, giúp bạn sử dụng mật khẩu để bảo vệ các file và folder, hoặc để ẩn bảo mật chúng khỏi việc mở và tìm kiếm chỉ với một lần kích chuột.
 • windows
 • Dung lượng: 777 KB
 • Tìm thêm: Hide Files & Folders ẩn file folder mật khẩu bảo vệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.614

FolderSafe 1.3.801 FolderSafe 1.3.801

FolderSafe 1.3.801
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.686

Hidden File Manager 0.5 Hidden File Manager 0.5

Hidden File Manager 0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.611

Hide My Folders Hide My Folders Chương trình ẩn file và folder

Hide My Folders
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.033
Có tất cả 20 phần mềm.