Synergy for Mac Synergy for Mac

Synergy for Mac
 • Phát hành: Wincent
 • Synergy là một ứng dụng Cocoa dàng cho Mac OS X có khả năng biến 3 nút kiểm soát iTunes vào trong thanh menu: bài hát trước, bài hát kế tiếp và chơi nhạc/tạm dừng; cũng như cung cấp cho bạn những phản hồi về bài hát đang được chạy...
 • mac
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Tìm thêm: Synergy 4.4.5 for Mac quản lý iTunes Wincent
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.985

Mojo Mojo 2.0 Chia sẻ nhạc từ iTunes

Mojo
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.845

Potatoshare iTunes Photo Recovery Potatoshare iTunes Photo Recovery 5.0 Khôi phục hình ảnh cho iPhone, iPad và iPod touch

Potatoshare iTunes Photo Recovery
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.719

iTunes Folder Watch iTunes Folder Watch

iTunes Folder Watch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.532

iTunes Sync iTunes Sync 1.5 Đồng bộ hóa nhạc itunes vào máy nghe nhạc

iTunes Sync
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.331

BooksShouldBeFree.com BooksShouldBeFree.com

BooksShouldBeFree.com
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.226

Easy iPhone/iTunes/Computer transfer Easy iPhone/iTunes/Computer transfer

Easy iPhone/iTunes/Computer transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.174

iTunes U iTunes U

iTunes U
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.760

Music WithMe for Android Music WithMe for Android

Music WithMe for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.718

CopyTrans TuneSwift CopyTrans TuneSwift 1.693 Sao lưu và khôi phục thư viện iTunes

CopyTrans TuneSwift
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.426
Có tất cả 100 phần mềm.