TuneUp Companion TuneUp Companion 3.0 Nghe và quản lý file nhạc

TuneUp Companion
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.950

iPodCopy iPodCopy

iPodCopy
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.417

DVDnextcopy iTurns 2.3.0.1 DVDnextcopy iTurns 2.3.0.1

DVDnextcopy iTurns 2.3.0.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.186

Music+ Lite for iOS Music+ Lite for iOS 1.0 Phần mềm download nhạc và video cho iPhone

Music+ Lite for iOS
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.451

iPhring iPhring 1.2 Chuyển đổi file nhạc sang định dạng iPhone

iPhring
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.820

GizmoRip GizmoRip 5.005 Chuyển nhạc từ iPhone, iPod sang iTunes

GizmoRip
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.283

iTunes Duplicate Song Manager iTunes Duplicate Song Manager 0.9 Hỗ trợ quản lý thư viện nhạc

iTunes Duplicate Song Manager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.224

Mojo for Mac Mojo for Mac 3.6 Chia sẻ file nhạc

Mojo for Mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.362

Remote cho iOS Remote cho iOS 4.2 Điều khiển iTunes từ xa bằng iPhone/iPad

Remote cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.933
Có tất cả 203 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search