Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.562

Battery Info for iOS Battery Info for iOS 1.0 Quản lý pin cho iPhone/iPad

Battery Info for iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.764

SYS Activity Manager cho iOS SYS Activity Manager cho iOS 5.0 Quản lý toàn diện hệ thống iPhone/iPad

SYS Activity Manager cho iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.045

Battery Saver for iOS Battery Saver for iOS 1.7 Kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Saver for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736

Battery Life Saver cho iOS Battery Life Saver cho iOS 1.2 Ứng dụng kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Life Saver cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

iBattery Power for iOS iBattery Power for iOS 2.0 Quản lý pin đa chức năng cho iPhone/iPad

iBattery Power for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 662

Battery Life Magic Free cho iOS Battery Life Magic Free cho iOS 7.7 Quản lý và tối ưu hóa pin iPhone/iPad

Battery Life Magic Free cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 371

Battery Life Pro All-in-1 for iOS Battery Life Pro All-in-1 for iOS 1.4 Quản lý pin iPhone/iPad toàn diện

Battery Life Pro All-in-1 for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 218

iDoctor Device cho iOS iDoctor Device cho iOS 1.0 Ứng dụng quản lý thiết bị iPhone/iPad toàn diện

iDoctor Device cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112

Battery Manager Free cho iOS Battery Manager Free cho iOS 4.0 Quản lý pin iPhone/iPad miễn phí

Battery Manager Free cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61
Có tất cả 15 phần mềm.