Hotel Mogul Hotel Mogul Kinh doanh khách sạn

Hotel Mogul
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.380

The Restaurant Game 1.9.1 The Restaurant Game 1.9.1

The Restaurant Game 1.9.1
 • Phát hành: MIT Media
 • Trò chơi giả lập này đồng thời còn là một trắc nghiệm cá tính. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ bắt đầu cuộc chơi với một người khác thông qua một trong tổng số 80 server. Nếu vào trước, bạn sẽ trở thành một nữ nhân viên phục vụ và người thứ hai sẽ trở thành khá
 • windows
 • Dung lượng: 30,2 MB
 • Tìm thêm: nhân viên phục vụ khách sạn game nhân vật MIT Media
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.939

bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả

bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.562

Jane’s Hotel Jane’s Hotel Game kinh doanh khách sạn

Jane’s Hotel
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.844

VsoftHMS.net VsoftHMS.net Phần mềm quản lý khách sạn

VsoftHMS.net
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.290

Hotel Booking System 2.5 Hotel Booking System 2.5

Hotel Booking System 2.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.037

Hotel Dash: Suite Success for Mac OS X Hotel Dash: Suite Success for Mac OS X

Hotel Dash: Suite Success for Mac OS X
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.856

VmHotel - Quản lý khách sạn, Resort, Nhà nghỉ VmHotel - Quản lý khách sạn, Resort, Nhà nghỉ

VmHotel - Quản lý khách sạn, Resort, Nhà nghỉ
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.408

Hotel Dash: Suite Success for Windows Hotel Dash: Suite Success for Windows

Hotel Dash: Suite Success for Windows
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.539

FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn

FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.862
Có tất cả 100 phần mềm.