Việt Talk for Android Việt Talk for Android 1.2 Ứng dụng nhắn tin, tìm kiếm, dịch bằng giọng nói

Việt Talk for Android
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.372

Professional Dictation for iOS Professional Dictation for iOS 1.0 Gửi tin nhắn bằng giọng nói cho iPhone/iPad

Professional Dictation for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.657

Kiddy cho iOS Kiddy cho iOS 1.0 Kết nối đồng hồ thông minh Kiddy

Kiddy cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 848

Kiddy cho Android Kiddy cho Android 1.4 Kết nối đồng hồ thông minh Kiddy

Kiddy cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 756

Simpler cho iOS Simpler cho iOS 7.0 Quản lý danh bạ thông minh trên iPhone/iPad

Simpler cho iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

Smart SMS for iOS Smart SMS for iOS 1.2 Phần mềm SMS thông minh cho iPhone

Smart SMS for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 402

Kanvas Keyboard cho Android Kanvas Keyboard cho Android 1.0 Bàn phím thông minh trên Android

Kanvas Keyboard cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Quip for iOS Quip for iOS 2.0 Bộ xử lý văn bản thông minh cho iPhone/iPad

Quip for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

MKids cho Android MKids cho Android 1.0 Kết nối điện thoại cho trẻ em MKids

MKids cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Google Allo cho Android Google Allo cho Android Ứng dụng nhắn tin thông minh của Google

Google Allo cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30
Có tất cả 14 phần mềm.