SnapPea SnapPea 2.76 Trải nghiệm Android ngay trên máy tính

SnapPea
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104.388

Samsung Kies Samsung Kies 3.2 Đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và điện thoại Samsung

Samsung Kies
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.323

LG PC Suite LG PC Suite Quản lý dữ liệu LG trên máy tính

LG PC Suite
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.795

HTC Sync Manager HTC Sync Manager 3.1 Quản lý điện thoại HTC trên máy tính

HTC Sync Manager
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.219

Wondershare MobileGo Wondershare MobileGo 8.2 Đồng bộ dữ liệu điện thoại và máy tính

Wondershare MobileGo
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.340

Mobo Daemon for Android Mobo Daemon for Android 2.6 Ứng dụng quản lý thiết bị Android từ PC

Mobo Daemon for Android
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.145

MOBILedit! Lite MOBILedit! Lite 8.1 Phần mềm kết nối máy tính và điện thoại

MOBILedit! Lite
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.912

BlackBerry Blend BlackBerry Blend 1.2 Quản lý và đồng bộ dữ liệu BlackBerry trên PC

BlackBerry Blend
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.047

MightyText MightyText 15.5 Gửi và nhận tin nhắn điện thoại từ máy tính

MightyText
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.423

AirDroid AirDroid 3.3 Kiểm soát thiết bị Android trên máy tính

AirDroid
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.263
Có tất cả 23 phần mềm.