360 Security cho iOS 360 Security cho iOS 1.6 Bảo mật iPhone/iPad toàn diện

360 Security cho iOS
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.524

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.562

Battery Master Free for iOS Battery Master Free for iOS Phần mềm quản lý pin cho iPhone

Battery Master Free for iOS
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.975

Battery Info for iOS Battery Info for iOS 1.0 Quản lý pin cho iPhone/iPad

Battery Info for iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.764

SYS Activity Manager cho iOS SYS Activity Manager cho iOS 5.0 Quản lý toàn diện hệ thống iPhone/iPad

SYS Activity Manager cho iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.045

Battery Saver for iOS Battery Saver for iOS 1.7 Kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Saver for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736

My Battery Info for iOS My Battery Info for iOS Phần mềm quản lý pin cho iPhone

My Battery Info for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 858

Battery Life Saver cho iOS Battery Life Saver cho iOS 1.2 Ứng dụng kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Life Saver cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

iBattery Power for iOS iBattery Power for iOS 2.0 Quản lý pin đa chức năng cho iPhone/iPad

iBattery Power for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 662

System Expert for iOS System Expert for iOS 1.0 Quản lý hệ thống và thiết bị cho iPhone/iPad

System Expert for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 636
Có tất cả 32 phần mềm.