BlueStacks BlueStacks 2.5 Giả lập Android, Live Stream trực tiếp lên Facebook

BlueStacks
 • Đánh giá: 884
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.256.346

BlueStacks cho Mac BlueStacks cho Mac 0.9 Phần mềm giả lập Android trên máy Mac

BlueStacks cho Mac
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.567

Open Broadcaster Software cho Mac Open Broadcaster Software cho Mac 0.16 Phần mềm quay và stream video

Open Broadcaster Software cho Mac
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.207

TalkTV cho Android TalkTV cho Android 3.1 Xem tường thuật trực tiếp game trên Android

TalkTV cho Android
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.868

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience 2.1 Cập nhật driver và tối ưu trải nghiệm chơi game

NVIDIA GeForce Experience
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.587

XSplit Gamecaster XSplit Gamecaster 2.5 Quay và truyền hình ảnh video chơi game

XSplit Gamecaster
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.610

TalkTV cho iOS TalkTV cho iOS 3.1 Xem tường thuật trực tiếp game trên iPhone/iPad

TalkTV cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 986

Open Broadcaster Software cho Linux Open Broadcaster Software cho Linux Quay và stream video miễn phí trên Linux

Open Broadcaster Software cho Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

Battle.net Battle.net 1.5 Phần mềm chơi và quản lý game

Battle.net
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

YouTube Gaming cho iOS YouTube Gaming cho iOS 1.3 Dịch vụ stream game YouTube trên iPhone/iPad

YouTube Gaming cho iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216
Có tất cả 23 phần mềm.