Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.562

Battery Booster for iPhone Battery Booster for iPhone

Battery Booster for iPhone
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.783

Battery Saver for iOS Battery Saver for iOS 1.7 Kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Saver for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736

iPhone Battery Optimizer for iOS iPhone Battery Optimizer for iOS 3.0 Tối ưu hóa pin cho iPhone

iPhone Battery Optimizer for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 823

Battery Manager Free cho iOS Battery Manager Free cho iOS 4.0 Quản lý pin iPhone/iPad miễn phí

Battery Manager Free cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

System Monitor cho iOS System Monitor cho iOS 3.1 Giám sát toàn diện iPhone/iPad

System Monitor cho iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Battery Watch Plus cho iOS Battery Watch Plus cho iOS 5.0 Tối ưu hóa tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Watch Plus cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Battery HD+ cho iOS Battery HD+ cho iOS 2.57 Tiết kiệm pin hiệu quả trên iOS

Battery HD+ cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26