Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

 • Đánh giá: 1.143
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.587.069

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 818
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 794.455

Multidictionary 2015 Multidictionary 2015 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary 2015
 • Đánh giá: 420
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 515.431

Quick Slide Show Quick Slide Show 2.33 Tạo Album ảnh cá nhân

Quick Slide Show
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 359.773

Lingoes Lingoes 2.9 Bộ từ điển miễn phí đa ngôn ngữ

Lingoes
 • Đánh giá: 174
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180.315

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử Hướng dẫn làm bài giảng điện tử Cách tạo bài giảng điện tử chi tiết

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150.856

Từ điển tiếng Anh kinh tế Từ điển tiếng Anh kinh tế Thuật ngữ thường dùng trong tiếng Anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126.175

Kool 6 Pro Kool 6 Pro Phần mềm tra cứu từ điển

Kool 6 Pro
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.425

Babylon Babylon 10.0 Dịch tự động văn bản Anh Việt

Babylon
 • Đánh giá: 224
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.044
Có tất cả 500 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google
Custom Search